ESF

Het Europees Sociaal Fonds biedt financiële ondersteuning aan organisaties die hun medewerkers, tewerkgesteld in het Vlaamse gewest, opleidingen aanbieden.

Braem heeft een dossier aangevraagd binnen de oproep: “opleiding in bedrijven” met als projecttitel: (mee)groeien met Braem en klant.
DOEL: Braem blijft na 63 jaar een toonaangevend bedrijf in de vrachtwagensector. De evolutie van het bedrijf ging tegelijk gepaard met een stijging van het aantal medewerkers tot 195 waarvan 49 aanwervingen in het laatste jaar (1/4). De continue groei én de moeilijke zoektocht naar nieuwe medewerkers én de concurrentie van de 2 nabijgelegen concurrenten, zorgen de laatste jaren voor enige, maar nog aanvaardbare werkdruk. Daarnaast zagen de ‘anciens’ de organisatiestructuur veranderen van een organische vorm naar een meer gestructureerde, functionele vorm met een managementteam. De hiërarchie blijft op vandaag nog altijd heel vlak en bij de zaakvoerders is de drempel om hen aan te spreken nog altijd heel laag. Toch stellen we vast dat ons familiaal karakter afneemt. De bevraging van de Braem-waarden en -eigenschappen in 2017 en het blijven openstaan van een aantal cruciale vacatures bevestigen het aanvoelen van de anciens van de wijzigende bedrijfscultuur en de ervaring van een toenemende werkdruk. Tijdens onze continue groei vinden we het cruciaal dat we onze familiale waarden niet verliezen en dat ook onze nieuwe medewerkers deze mee kunnen uitdragen. Om de beste te blijven in onze sector blijft onze top service, warme aanpak en relatie met de klant doorslaggevend.

Dit ESF-project biedt opleidingen aan binnen de clusters sociale en digitale vaardigheden opdat onze medewerkers zouden kunnen blijven werken in een familiale setting en een antwoord kunnen bieden aan een toenemende werkdruk waarbij ze zich goed blijven voelen.